content top

Jumaat, Mei 03, 2013

Mount Tahan Expedition Challenge 2013

Kelab BIOSIS telah menganjurkan aktiviti Mount Tahan Expedition Challenge 2013 di Gunung Tahan, Pahang pada 6 sehingga 12 April 2013. Program ini merupakan kerjasama BIOSIS bersama Majlis Perwakilan Pelajar (MPP) dan Pusat Pembangunan Holistik Pelajar (PPHP) Universiti Malaysia Terengganu. Program ini disertai dengan 2 orang daripada Malaysia Nature Society dan 10 orang warga BIOSIS.  Latar belakang program adalah seperti berikut:

a)            Menambahkan pengetahuan tentang alam seperti zoologi, botani, geologi, topografi dan arkeologi. Oleh yang demikian, ekspedisi ini bukan sahaja bertujuan mendaki gunung, tetapi di akhir pogram ini peserta akan memperolehi pengalaman bahkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat.

b)           Semasa ekpedisi ini dijalankan, satu dokumentari akan dijalankan yang meliputi segala aspek ekspedisi dari segi rupa bentuk dan struktur Gunung Tahan, khazanah alam yang terdapat di sekitar Gunung Tahan dan sesi penerangan oleh wakil-wakil badan bukan kerajaan (NGO) yang dijemput khas bagi menyampaikan penerangan semasa ekspedisi ini berlangsung. Dokumentari akan dilakukan sepenuhnya oleh Pusat Teknologi Maklumat (PTM) Unit Multimedia, Web dan Produksi UMT.

c)      Selain dari itu, program ini diharap dapat merapatkan ukhuwah di antara ahli-ahli BIOSIS, menanam nilai-nilai murni dan kemahiran insaniah seperti cintakan alam semulajadi dan membina semangat setiakawan dan kerjasama dalam aktiviti berkumpulan. Ini merupakan salah satu usaha berterusan bagi merapatkan jurang perbezaan di antara mahasiswa berlainan jurusan di bawah Jabatan Sains Biologi semenjak penggabungan Kelab Double Helix dan Kelab Biodiversiti menjadi Gabungan Mahasiswa Biologi (BIOSIS).


Ketua ekspedisi selaku pengarah MTEC
                  Program ‘Mount Tahan Expedition Challenges 2013’ ini diadakan sebagai salah satu di antara usaha ke arah pembangunan pelajar bukan sahaja untuk kecemerlangan akademik dan sahsiah, tetapi termasuk kesediaan fizikal dan mental untuk cabaran di masa hadapan. Memandangkan program seumpama ini adalah julung-julung kali diadakan dengan kerjasama Badan Kerajaan dan Badan Bukan Kerajaan, hasil dokumentari program ini akan ditayangkan sewaktu Program Konvensyen Biologi 2013 (BIOCON 2013) seminggu sejurus ekspedisi ini berakhir. Pengisian program yang amat sinonim dengan aspirasi program-program pengajian di bawah Jabatan Sains Biologi diharap mencapai objektif utama kelab yang ingin dilaksanakan.


       Program ini telah dapat mencapai matlamatnya dan dilaksanakan seperti yang dirancangkan demi untuk merealisasikan objektif kelab dan objektif Universiti Malaysia Terengganu.
0 ulasan:

Catat Ulasan

content top